لودسل كششی (S-Type Load Cell) مدل DEE


لودسل كششی مدل DEE

لودسل كششی مدل DEE

 

 

مشخصات فنی لودسل : 

TECHNICAL PARAMETER   

-10°C~+40°C Temperature rang, compensated        

100,150,200,250,300,500,600,750,kg

1,1.2,1.5,2,3,5t         

Rated Capacities(Emax)     
 -30°C~+70°C Temperature rang, operating 2.0±0.003mV/V Sensitivity
 120%F.S Maximum safe overload           C2~C5 Accuracy class
  150%F.S Ultimate overload   Creep error (30min)
 10~12V DC Excitation,recommended ±1%F.S Zero balance
15V DC Excitation, maximum  ±0.02%F.S/10°C  TC ZERO 
 IP65,IP68 Protection class  ±0.02%F.S/10°C  TC SPAN 
Alloy/Stainless Constrution                               Steel 400±20Ω  Input resistance 
Diameter:Φ5mm Cable                       Length: 5m 352±3Ω  Output resistance 
25N.m  Installation torque,recommended  ≥2000MΩ (50V DC)  Insulation resistance 
    600 X 600mm  Max platform size 

 

 

 

Connection


Ref- ref+ shield Sig - Sig + Exc- Exc +
    Yellow   White Green  Black  Red 

 

كاربرد لودسل DEE :

لودسل DEE لودسل كششی (S-Type & Tension Load Cell) است كه در موارد بسيار خاصی استفاده م‍ی شود . اين لودسل

در دستگاه های تست كش و فشار ، سيـستم های اندازه گـيری بار حداكثر Peak load ، سيستم های بچيتگ پلانت ، باسكول

های آويز ويژه جرثقيل ، توزين بار حداكثر جرثقيل كاربرد دارد .  

 


محل دريافت كاتالوگ ها‍ی تخصصی لودسل DEE :

File To Download


 

DEE Data Sheet   DEE CE
DEE Test Certificate DEE OIML