شرکت های برگزیده

شركتهای ارائه دهنده لودسل مرغوب در باسكول :

 

• شركت فن آوری پند كاسپين

• شركت ميكرون توزين

• شركت كارا توزين الكتريك

• شركت سنجش تعادل

 

 

" در صورت نياز به تائيد اين نمايندگي مي توانيد شماره سريال لودسل را استعلام نمائيد . "