لودسل تك پايه "Single point" مدل ILY

لودسل تك پايه مدل ILY

 

مشخصات فنی لودسل :

TECHNICAL PARAMETER   

-10°C~+40°C Temperature rang, compensated         8,10,15,20,30,50,100 kg          Rated Capacities(Emax)     
 -30°C~+70°C Temperature rang, operating 2.0±0.2mV/V Sensitivity
 150%Emax Maximum safe overload           ±0.03%F.S Total error
  200%Emax Ultimate overload ±0.03%F.S Creep error (30min)
 10~12V DC Excitation,recommended ±1%F.S Zero balance
15V DC Excitation, maximum  ±0.02%F.S/10°C  TC ZERO 
 IP65 Protection class  ±0.02%F.S/10°C  TC SPAN 
Stainless Steel Constrution  404±20Ω  Input resistance 
 Diameter:Φ5mm Cable                           Length: 3m 352±3Ω  Output resistance 
    ≥5000MΩ Insulation resistance 
       

 

 

 

Connection


Ref- ref+ shield Sig - Sig + Exc- Exc +
    Yellow   Red White  Black  Blue 

 

كاربرد لودسل :

لودسل ILY_SS لودسلی تك پايه (Single Point Load Cell) است كه در موارد و صنايع خاصی استفاده می شود . از اين دسته

می توان به موارد ذيل اشاره نمود :

ترازوهای حساس، ترازوهای گرم كش، توزين در خط صنايع نساجی، اندازه گيري كشش نخ  

 


محل دريافت كاتالوگ های تخصصی لودسل ILY

File To Download


 

ILY Data Sheet   ILY CE
ILY Test Certificate ILY OIML